Gedragscode

Gedragscode

1. Er wordt een positieve ingesteldheid verwacht en een bereidheid om zich in te zetten. 

2. De trainers starten en eindigen de trainingen steeds op het afgesproken uur. Wees op tijd ! Bij afwezigheid of vertraging voor een wedstrijd even verwittigen. 

3. Iedereen helpt het nodige materiaal klaarzetten. Voer uit wat de trainer vraagt. 

4. Niemand verlaat de trainingen zonder toestemming. De trainer is immers verantwoordelijk.

5. Heb respect voor elkaar. Pest anderen niet. Lach elkaar niet uit. Doe niet aan kwaadsprekerij. Wees behulpzaam. Wees verdraagzaam onder elkaar.

6. Kleedkamers moeten ordelijk en zuiver blijven. Eerbiedig de kledij van jou en van de anderen. Ruim achteraf even op. 

7. Heb ook respect voor de tegenstrevers en de scheidsrechters. Een sportief gebaar doet wonderen. 

8. VAL-atleten dragen tijdens de wedstrijd steeds de clubtrui.

9. Het is aangewezen na elke training of wedstrijd te douchen. Bij sport is hygiƫne belangrijk.

10. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen. 

11. Wees een waardig vertegenwoordiger van je club en haar sponsors. Met negatieve publiciteit is niemand gebaat. 

12. Sport is genot zonder middelen. Het bestuur is tegen misbruik van drugs, alcohol en andere middelen die de gezondheid schaden. Houd er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien. Het WADA publiceert jaarlijks een nieuwe lijst van verboden middelen. Elke sporter kan onderworpen worden aan een dopingcontrole. Onze sportterreinen houden we rookvrij.     

13. Er zullen sancties getroffen worden bij wangedrag, gaande van een opmerking tot eventuele uitsluiting uit de club.

14. Problemen van welke aard dan ook, kunnen steeds besproken worden met de trainer of met de vertrouwenspersoon. Desgevallend wordt het voorgelegd op de komende bestuursvergadering of bij de algemene AVT-vertrouwenspersoon. Ze worden steeds discreet behandeld.

15. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt en eerste opvang voor meldingen van geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij kan zich laten ondersteunen door de vertrouwenspersoon van de federatie. Hij meldt elk voorval aan de hand van een rapporteringsfiche en doet aangifte bij de politie indien er verder onderzoek/opvolging aangewezen is.