Joggers en recreanten

Joggers en recreanten

Ook hier ligt de klemtoon op de opbouw die voor elk individu anders is.

Toch ervaren we dat iedereen wel kan aansluiten bij een groep(je) met een bepaald niveau.

Trainingsuren:

  • Maandag van 20.00 - 21.00 uur
  • plaats: winter (piste)
  • plaats: zomer (afwisselend piste of fit-o-meter) (pare datum = piste)
  • Donderdag van 20.00 - 21.00 uur
  • Plaats: Sporthal

START-2-RUN:

Beginnende joggers beginnen effectief van nul.
Stelselmatig wordt er opgebouwd en is men in staat om tien weken later 5 km te lopen.

In de opbouw moet er geluisterd worden naar het eigen lichaam. Deze opbouw gebeurt stap voor stap, zonder grote sprongen te maken.
Even belangrijk is het juist "stretchen". Stretchen verkleint de kans op kwetsuren en de stijfheid van de spieren.
Dit wordt aangeleerd door ervaren trainers.

Zij, die al een basisuithouding hebben of reeds het voorgaande jaar een beginnende jogger waren, kunnen meedoen met de gevorderden.
Deze groep heeft de intentie om een langere afstand te beheersen.

Natuurlijk is er ook een groep joggers ( de wedstrijdlopers ) die door de jaren heen een zeer ruime basis hebben en trainen voor halve of zelfs volledige marathons.

Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen wordt er veel aandacht gegeven aan de vriendschappelijke sfeer met de trainers enerzijds en met de mede-atleten anderzijds.
Elk individu wordt gerespecteerd zoals hij of zij is.

Deze sfeer wordt ook gerespecteerd buiten de sport, in extra-sportieve organisaties en samenkomsten.
de kwaliteit van de samenwerking is belangrijk
de kwaliteit van de trainingen
de kwaliteit van de sociale en pedagogische vorming
de kwaliteit van de groepssfeer en de karaktervorming

Wanneer iedereen graag "zijn sport" doet, gaat iedereen ook met plezier trainen. Zo kan ook de continuïteit gewaarborgd worden.


Klik hier voor verdere info