Vrijwilligerswet

Vrijwilligerswet

Sinds het verschijnen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger      (de vrijwilligerswet genoemd ), is er een volwaardig statuut gekomen voor de vrijwilliger.      De bepalingen rond de aansprakelijkheid en verzekeringen treden in werking vanaf 1 januari 2007.
Wij, van AVT-Oudsbergen, hebben jullie, levensnoodzakelijke vrijwilligers, reeds jaren verzekerd via Sporta.


Hierna volgen een aantal gegevens, die volgens de vrijwilligerswet, in het kader van de informatieplicht, moeten gecommuniceerd worden.

 • 1. gegevens sportclub
  1. naam: AVT-Kern Oudsbergen
  2. adres: Gestelstraat 20, 3670 Oudsbergen
  3. tel.: Guido 089/465873 , Herman 0478/546067
  4. doelstelling vereniging: op een verantwoorde wijze atletiek organiseren voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief
  5. juridisch statuut: vzw
 • 2. verzekeringsinformatie
  1. maatschappij: via Sporta bij Ethias
  2. polisnummer: 45.236.716 voor leden
     45.240.869 voor niet-leden
  3. waarborg burgerlijke aansprakelijkheid:
   lichamelijke schade: 5.000.000 €
   materiële schade: 620.000 €
  4. waarborg lichamelijke ongevallen: geen franchise, terugbetaling van alle medische verstrekkingen na aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit gedurende max. 3 jaar, zonder kostenplafond
  5. rechtsbijstand

De volledige polis ter inzage bij Herman.

 • 3. kostenvergoedingen
  1. AVT betaalt geen kostenvergoedingen voor het vrijwilligerswerk.
  2. Na voorafgaandelijke concrete afspraken worden reële kosten vergoed.
  3. De opbrengsten gaan integraal naar de werking van de vereniging.
 • 4. geheimhoudingsplicht
  1. Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig art.458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen.
  2. Overtreding van deze verplichting kan worden bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete.

De wet is van toepassing op het vrijwilligerswerk dat verricht wordt in België en ook daarbuiten op voorwaarde dat het georganiseerd wordt vanuit België en dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats in België heeft.